BỆNH PHẤN ĐEN BẮP

Tên khoa học:
Ustilago zeae. (U. maydis)

Họ :Ustiluginales
Bộ :Basidiomycetes

Phân bố và tác hại:
Hại ở những giống bắp nhập nội, giống trồng ở trung du, vùng đồng bằng.

Triệu chứng:
Trên các bộ phận của cây bắp cờ, hạt tạo những u sưng màu đen, ban đầu là 1 hạt nhỏ màu trắng, về sau phình to nhiều phía, không nhẳn bóng, có màn trắng bao bọc bên ngoài. Bên trong là 1 khối rắn màu vàng nhạt về sau chuyển màu đen, đó là khối bào tử hậu. Xuất hiện đầu tiên trên bẹ lá sau đến lá cờ, bắp. Bộ phận bị bệnh nhăn nhúm, dị hình và dễ thối hỏng.

Quy luật biến động:

Khi thuần thục bên trong có bột màu vàng về sau chuyển sang màu đen – bào tử hậu có hình cầu hơi vàng có gai nhỏ, có vỏ dày f = 3 -18m, nguồn lây lan chủ yếu trên cây trồng. Bào tử đăm và bào tử kí sinh nẩy mầm xâm nhập qua bộ phận non hình thành sợi nấm đơn bội thể, sợi nấm này kết hợp => sợi nấm nhị bọâi thể và phát triển thành bào tử hậu. Nhiệt độ nẩy mầm 23 – 250C, T0 = 15 – 180C, sức nẩy mầm giảm.
Bào tử hậu xảy ra 3 – 4 đợt trong thời kỳ sinh trưởng hoặc nhiều hơn nữa tuỳ vào hoàn cảnh.
Bào tử hậu tồn tại trong thiên nhiên 3 – 4 năm, thậm chí lên 6 – 7 năm trên tàn dư cây bệnh còn sót lại hoặc tồn tại trên dạ dày bò, lan truyền do gió, nước tưới, hạt giống côn trùng, xâm nhập vào biểu bì qua viết thương đất, H% = 60%. Đất có H% thay đổi < 40% và > 80% thì bệnh phát triển mạnh, hoặc trồng mật độ; dày bón nhiều đạm.


Biện pháp phòng trừ:

– Vệ sinh đồng ruộng. Ngâm nước => bào tử mất sức nẩy mầm. Thực hiện trồng luân canh.
– Phun thuốc trừ sâu: Decide, Bassa, Zincopper, Kumulus, Kasuran.
– Kiểm dịch thực vật những giống nhập nội.

Free Exclusive Traffic Tips

About the Author: dhqt

You May Also Like

99 Comments

  1. I highly advise steer clear of this platform. The experience I had with it was nothing but disappointment as well as doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, look for an honest service for your needs.

  2. I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it was only dismay and concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, look for an honest service to fulfill your requirements.

  3. I strongly recommend to avoid this site. My own encounter with it has been purely dismay along with suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, find a more reputable platform to meet your needs.

  4. I highly advise steer clear of this site. My own encounter with it was purely dismay along with suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a more reputable platform to meet your needs.

  5. I urge you to avoid this site. The experience I had with it was nothing but frustration and concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, find a trustworthy platform for your needs.

  6. I highly advise to avoid this platform. My personal experience with it was purely frustration as well as doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for an honest platform to fulfill your requirements.

  7. I urge you stay away from this platform. My personal experience with it was only dismay along with suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable service to fulfill your requirements.

  8. I highly advise to avoid this platform. The experience I had with it was purely dismay as well as concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a more reputable service to fulfill your requirements.

  9. I urge you steer clear of this platform. My own encounter with it has been purely disappointment as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a trustworthy site for your needs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.