BỆNH ĐỐM VÒNG – Dark spot of crucifers

Tên khoa học: Alternaria brassicae
Họ :Hyphates
Bộ :Deuteromycetes

Phân bố và ký chủ:
Hại trên cây con, ở giai đoạn bắp đã cuốn và 1 số cây trồng khác.
Đặc điểm và hình thái:

Hại trên lá và cây con.
Ở trên thân, vết bệnh có màu đen lan rộng => cây suy yếu và chết.
Ở trên lá, vết bệnh có hình vòng tròn lớn, có nhiều hình đồng tâm, màu nâu nhạt hoặc màu sẩm, đường kính >1 cm, vết bệnh thường lớn nhiều vết liên kết với nhau tạo thành hình bất kỳ và có lớp nấm đen.

Quy luật biến động:

Trên mô bệnh có lớp mốc đen đó là lá cành bào tử phân sinh. Cành bào tử phân sinh ngắn có màu nâu nhạt. Bào tử phân sinh có màu nâu, có nhiều ngăn ngang dọc, kích thước 60 –140 x 16 -18m.

Nấm bán kí sinh xâm nhập vào cây qua vết thương xay xát, lan truyền bằng bào tử phân sinh, phát triển trong đkiện ẩm ướt, mưa nhiều, T0 = 250C, thích hợp nhất cho nấm phát triển.

Mật độ trồng dày, muộn, giống chín sớm bệnh phát sinh, phát triển mạnh. Nấm gây hại ở quả giống, ăn sâu vào trong hạt, làm cho hạt lép, tỉ lệ nẫy mầm thấp. Nấm tàn dư trong cây bệnh, hạt giống, ở bắp cải chưa có giống kháng.

Biện pháp phòng trị:

– Dùng giống sạch bệnh, hạt giống được phơi sấy ở nhiệt độ 300C trong 24 giờ, xử lý khô bằng hoá chất Granozan, Falizan 4g/kg hạt.
– Tồn trữ hạt ở T0 thấp, lạnh và ở nơi khô có H% < 65%.
– Xử lý hạt bằng nước nóng trước khi gieo ở T0 = 48 – 50 thời gian 20-25 phút.
– Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư, tỉa bỏ lá già. Luân canh với cây lúa nước.
– Dùng thuốc hoá học: Dithan, Copperzin, Kasuran.

Free Exclusive Traffic Tips

About the Author: dhqt

You May Also Like

52 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.