MAP ICL Israel 12-61-0 25kg Ra rễ tạo củ bung chồi phát đọt

950.000 

Công dụng:
– Giúp cây phát triển nhanh, hình thành nhiều rễ, mau ra chồi, ra nhiều hoa.
– Tạo nhiều cành, nhanh ra lá, mau tạo tán. Thích hợp cho cây sau thu hoạch, đốn tỉa cành và lá khi cây vừa ra khỏi vườn ươm, thời kỳ cây đang lớn.
– Tăng khả năng chống đổ ngã, giúp cây chống chịu tốt với ngập úng, hạn hán, chua mặn.
– Làm chắc hạt, tăng độ nẩy mầm của hạt và sức sống cho cây non.
– Sử dụng hiệu quả trên đất có hàm lượng Kali cao như đất phù sa, đất phèn, vườn cây bị che phủ.

Description

Công dụng:
– Giúp cây phát triển nhanh, hình thành nhiều rễ, mau ra chồi, ra nhiều hoa.
– Tạo nhiều cành, nhanh ra lá, mau tạo tán. Thích hợp cho cây sau thu hoạch, đốn tỉa cành và lá khi cây vừa ra khỏi vườn ươm, thời kỳ cây đang lớn.
– Tăng khả năng chống đổ ngã, giúp cây chống chịu tốt với ngập úng, hạn hán, chua mặn.
– Làm chắc hạt, tăng độ nẩy mầm của hạt và sức sống cho cây non.
– Sử dụng hiệu quả trên đất có hàm lượng Kali cao như đất phù sa, đất phèn, vườn cây bị che phủ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MAP ICL Israel 12-61-0 25kg Ra rễ tạo củ bung chồi phát đọt”

Your email address will not be published.