CHLOFENAR INDO 240SC Đặc trị sâu xanh sâu tơ, sâu keo mùa thu

130.000 

Hoạt chất: Chlorfenapyr 240gr/l, lượng dùng 1 chai 240ml/200 lít nước

Thuốc này có tính tiếp xúc, vị độc mạnh và thấm sâu tốt. Thuốc tác động làm ức chế sự tổng hợp năng lượng của ty thể trong tế bào ấu trùng miệng nhai. Cơ chế tác động mới này làm sâu hại chưa kịp thích nghi và biểu hiện tính kháng, do đó thuốc cho hiệu quả nhanh và kéo dài ngay cả trên những đối tượng sâu hại khó trị và kháng thuốc.

Description

Hoạt chất: Chlorfenapyr 240gr/l, lượng dùng 1 chai 240ml/200 lít nước

Thuốc này có tính tiếp xúc, vị độc mạnh và thấm sâu tốt. Thuốc tác động làm ức chế sự tổng hợp năng lượng của ty thể trong tế bào ấu trùng miệng nhai. Cơ chế tác động mới này làm sâu hại chưa kịp thích nghi và biểu hiện tính kháng, do đó thuốc cho hiệu quả nhanh và kéo dài ngay cả trên những đối tượng sâu hại khó trị và kháng thuốc.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CHLOFENAR INDO 240SC Đặc trị sâu xanh sâu tơ, sâu keo mùa thu”

Your email address will not be published.